česky  čs
english  en
Letecká angličtina (2042008)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:LASchválen:28.04.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Letecká angličtina I je připraven ve spolupráci Ústavu letadlové techniky a Ústavu jazyků FS ČVUT. Cílem předmětu Letecká angličtina I je rozšíření a zdokonalení dosavadních jazykových vědomostí a dovedností studentů magisterského studia, rozšíření jejich slovní zásoby o odbornou terminologii z letecké angličtiny, naučit studenty vhodně prezentovat daná témata z oboru letadlové a kosmické techniky.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvodní hodina, seznámení s charakteristikou a obsahem předmětu
2. Prezentace - obecná charakteristika se zaměřením na oblast letectví a kosmonautiky
3.Historie letectví. Gramatika: minulé a předminulé časy
4. Na letišti, letištní provoz a služby. Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový
5. Cestování moderními letadly. Gramatika: předpřítomné časy
6. Letecké motory. Gramatika: rod trpný
7. Letecká komunikace a letecké zkratky. Gramatika: předložkové vazby a spojovací výrazy
8. Vývoj a historie kosmonautiky. Gramatika: přídavná jména slovesná
9. Družicové navigační systémy. Práce s grafy a schématy
10. Účast ČR v kosmických aktivitách. Dokončení prezentací
11. Shrnutí prezentací
12. Závěrečný test
13. Shrnutí a hodnocení práce za celý semestr, udělení zápočtů
Literatura
Horák, Footit: Letecká angličtina, Praha 2007
Interní materiály
Požadavky
Bakalářská zkouška z AJ (B2).
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium, nářadí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)