česky  čs
english  en
Angličtina - přípravná výuka (2043081)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:PVANApproved:28.04.2011
Valid until: ??Range:0+2
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka. Úroveň A1 - A2.
Structure
Structure of tutorial
Čas minulý, budoucí, předpřítomný, some/any/no, there is/are.
Bydlení, město, jídlo, nákupy.
Geometrické obrazce, lokalizace

Literarture
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: bydlení, město, geometrické obrazce, lokalizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)