česky  čs
english  en
Angličtina začátečníci (2046068)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:AZZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.Úroveň A1.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: základy anglické výslovnosti, základní číslovky, osobní a přivlastňovací zájmena, členy.
Konverzační okruhy: osobní údaje, rodina, zaměstnání.
Odborná část: materiály,nástroje, jednoduchý popis.
Literarture
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: osobní údaje, rodina, zaměstnání, materiály, nástroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)