česky  čs
english  en
Angličtina nižší střední (2046070)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ANZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka. Úroveň A1 - A2.
Osnova
Čas minulý, budoucí, předpřítomný, some/any/no, there is/are.
Bydlení, město, jídlo, nákupy.
Geometrické obrazce, lokalizace

Literatura
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: bydlení, město, geometrické obrazce, lokalizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)