Angličtina nižší střední (2046070)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ANZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka. Úroveň A1 - A2.
Osnova
Osnova cvičení
Čas minulý, budoucí, předpřítomný, some/any/no, there is/are.
Bydlení, město, jídlo, nákupy.
Geometrické obrazce, lokalizace

Literatura
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: bydlení, město, geometrické obrazce, lokalizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2021, 9:54 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)