česky  čs
english  en
Angličtina pokročilí (2046074)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:APZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně. Úroveň B1 - B2.
Structure
viz Moodle
Literarture
Cambridge English for Engineering
English for Mechanical Engineering
Murphy: English Grammar in Use
Interní materiály Ústavu jazykůDoplňkové odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
univerzitní studium, biografie, věda, výzkum, bezpečnostní opatření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)