česky  čs
english  en
Angličtina pokročilí (2046074)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:APZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně. Úroveň B1 - B2.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: vedlejší věty, předminulý čas
Konverzační okruhy: studium
Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum
Literarture
D.Jirků, J.Dvořáková: English for Future Engineers, ČVUT, 2001, Unit 11 - 15
D.Jirků: English Grammar Intermediate, ČVUT, 1997
Doplňkové odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
univerzitní studium, biografie, věda, výzkum, bezpečnostní opatření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)