česky  čs
english  en
Angličtina pokročilí (2046075)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:APLSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2.
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů
Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí
Literarture
D.Jirků, J.Dvořáková: English for Future Engineers, ČVUT, 2001, Unit 16 - 18
D.Jirků: English Grammar Intermediate, ČVUT, 1997
Doplňkové odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
grafy, zdroje energie, životní prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)