Angličtina pokročilí (2046075)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:APLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2.
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů
Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí
Literatura
D.Jirků, J.Dvořáková: English for Future Engineers, ČVUT, 2001, Unit 16 - 18
D.Jirků: English Grammar Intermediate, ČVUT, 1997
Doplňkové odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
grafy, zdroje energie, životní prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2021, 9:46 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)