česky  čs
english  en
Němčina začátečníci (2046076)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NZZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům z terminologie podniku a umět je používat.
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1.
Structure
časování sloves v přítomném čase, způsobová slovesa, rozkazovací způsob,
zápor, skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, přivlastňovací
zájmena ,předložky s dativem , rozkazovací způsob, způsobová slovesa
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium
Odborná němčina: nářadí


Structure of tutorial
1. Úvodní hodina
2. 1. lekce
3. 1. lekce
4. 2.lekce
5. 2. lekce
6. opakování
7. 1.test
8. 3.lekce
9. 3.lekce
10. 3 lekce
11. opakování
12. 2. test
13. zápočet
Literarture
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem, lekce 1 - 3
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium, nářadí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)