česky  čs
english  en
Němčina vyšší střední (2046080)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NVZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Structure
Gramatika: Krácení vět se spojkou dass a damit, trpný rod, příčestí přítomné, konjunktiv préterita a opisný tvar s würde, rozvitý prívlastek
Konverzační okruhy: volný čas, Praha, zahraniční praxe, cestování v ČR
Odborná němčina: složitější početní úkony, obsluha složitějších přístrojů
Structure of tutorial
1. Úvodní hodina
2. 15. lekce
3. 15. lekce
4. 15. lekce
5. 16. lekce
6. opakování
7. 1. test
8. 16. lekce
9. 16. lekce
10. 17. lekce
11. 17. lekce
12 2. test
13. zápočet
Literarture
Drmlová a kol: Německy s úsměvem, lekce 15 - 18
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Konverzační okruhy, odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)