česky  čs
english  en
Němčina vyšší střední (2046081)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NVLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: věty časové - shrnutí, plusquamperfektum, konjunktiv plusquamperfekta, předpony někdy odlučitelné, infinitivní vazby "statt zu" a "ohne zu", předložky s 2. pádem, konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času, nepřímá řeč
Konverzační okruhy: služební cesta, dovolená v SRN, život ve městě a na venkově, terorismus
Odborná němčina: ekologie, počítače
Osnova cvičení
1.Úvodní hodina
2. 19. lekce
3. 19. lekce
4. 19. lekce
5. 20. lekce
6. 20. lekce
7. 1. test
8. 21. lekce
9. 21. lekce
10. 22. lekce
11. 22. lekce
12. 2. test
13. zápočet
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem, lekce 19 - 22
Interní materiál ÚJ
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Konverzační okruhy, odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)