česky  čs
english  en
Němčina vyšší střední (2046081)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NVLSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Structure
Gramatika: věty časové - shrnutí, plusquamperfektum, konjunktiv plusquamperfekta, předpony někdy odlučitelné, infinitivní vazby "statt zu" a "ohne zu", předložky s 2. pádem, konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času, nepřímá řeč
Konverzační okruhy: služební cesta, dovolená v SRN, život ve městě a na venkově, terorismus
Odborná němčina: ekologie, počítače
Structure of tutorial
1.Úvodní hodina
2. 19. lekce
3. 19. lekce
4. 19. lekce
5. 20. lekce
6. 20. lekce
7. 1. test
8. 21. lekce
9. 21. lekce
10. 22. lekce
11. 22. lekce
12. 2. test
13. zápočet
Literarture
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem, lekce 19 - 22
Interní materiál ÚJ
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Konverzační okruhy, odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)