Němčina pokročilí (2046083)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NPLSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Gramatika: opakování
Ekologie, motory, doprava, vynálezy, materiály, ochranná opatření, počítače
Literarture
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem
Becker a kolektiv: Dialog Beruf 2, Hueber Verlag
Deutsch für Maschinenbau, Informatorium 2008
Doplňkový materiál Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 3.3.2024, 3:49 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)