Němčina pokročilí (2046083)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NPLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Gramatika: opakování
Ekologie, motory, doprava, vynálezy, materiály, ochranná opatření, počítače
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem
Becker a kolektiv: Dialog Beruf 2, Hueber Verlag
Deutsch für Maschinenbau, Informatorium 2008
Doplňkový materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 7:28 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)