česky  čs
english  en
Francouzština pokročilí (2046090)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:FPZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: nepravidelná slovesa, gerundium, podmínková souvětí, subjonctif, passé simple, syntax, rysy odborného jazyka
Konverzační okruhy: studium na univerzitě, poslech textů z oblasti reálií, prezentace, francouzská korespondence, životní prostředí, technika a technický rozvoj, francouzští vědci, historie objevů a vynálezů
Odborná část: technická témata a strojírenská terminologie, četba a analýza odborných textů
Literarture
Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky
Panorama (francouzský materiál)
Stauchová: Stručná mluvnice francouzštiny
Tionová: Francouzština pro pokročilé
výběr z francouzských odborných textů
Requirements
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Keywords
čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační obraty, gramatické jevy, odborná terminologie, práce s odborným textem, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)