česky  čs
english  en
Španělština začátečníci (2046097)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:SZLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa, předložky, ukazovací zájmena
Konverzační okruhy: kultura, CV
Odborná část: matematické úkony, geometrické pojmy
Literatura
O. Alfonsel: Espanol básico para ingenieros
Interní materriál ÚJ
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev, seznamování, představování, pozdravy, omluva, poděkování, matematické výrazy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)