česky  čs
english  en
Čeština začátečníci I. (2046119)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:CZZSSchválen:11.05.2001
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, otázka, základní skloňování substantiv a zájmen, adjektiv, příslovce, časování - nepravidelná slovesa, infinitiv, modální slovesa
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, všední den, cestování
Odborná čeština: materiály, nástroje.
Literatura
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 1- 4
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, všední den, cestování, materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)