česky  čs
english  en
Čeština začátečníci II. (2046120)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:CZLSSchválen:11.05.2001
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: slovesný vid, číslovky, příslovce místa, zájmeno svůj, stupňování adjektiv a adverbií, předložky, minulý čas, podmiňovací způsob - spojka jestliže.
Konverzační okruhy: Praha, návštěva, denní program, nakupování
Odborná čeština: materiály, nástroje, jednoduchý popis, matematické úkony
Literatura
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 5 - 8
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: Praha, návštěva, denní program, nakupování Základní všeobecně vědní terminologie: materiály, nástroje, jednoduchý popis, matematické úkony
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)