česky  čs
english  en
Čeština vyšší střední (2046127)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:CVZSSchválen:11.05.2001
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl:Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika:
přehled skloňování substantiv a adjektiv, zájmena, číslovky, slovesa i s podmiňovacím způsobem, předložky, spojky
Konverzační okruhy:
rodina, člověk, cestování, roční období.
Odborná část:
materiály, popis přístroje a procesu, části auta, údržba, definice, životopis

Literatura
Čechová, Remediosová, Putz:
Chcete ještě lépe mluvit česky?
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Klíčová slova
Konverzační okruhy, odborná čeština
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)