česky  čs
english  en
Ruština začátečníci (2046135)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RZZSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: zvládnutí základní písemné a zvukové podoby jazyka
Konverzační okruhy: pozdravy, seznamování, poděkování, omluvaLiteratura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky. Lekce 1 -5
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, psaní, mluvení, pozdravy, seznamování, poděkování, omluva
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)