Ruština začátečníci (2046135)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:RZZSApproved:27.10.1997
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Structure
Gramatika: zvládnutí základní písemné a zvukové podoby jazyka
Konverzační okruhy: pozdravy, seznamování, poděkování, omluvaLiterarture
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky. Lekce 1 -5
Requirements
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Keywords
Poslech, čtení, psaní, mluvení, pozdravy, seznamování, poděkování, omluva
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 24.7.2024, 18:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)