česky  čs
english  en
Ruština začátečníci (2046135)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:RZZSApproved:27.10.1997
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: zvládnutí základní písemné a zvukové podoby jazyka
Konverzační okruhy: pozdravy, seznamování, poděkování, omluvaRuština nižší střední
Literarture
Š. Pražáková: Ruština pro samouky,
lekce 1 - 5
Requirements
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Keywords
Poslech, čtení, psaní, mluvení, pozdravy, seznamování, poděkování, omluva
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)