Ruština začátečníci (2046135)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RZZSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: zvládnutí základní písemné a zvukové podoby jazyka
Konverzační okruhy: pozdravy, seznamování, poděkování, omluvaRuština nižší střední
Literatura
Š. Pražáková: Ruština pro samouky,
lekce 1 - 5
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, psaní, mluvení, pozdravy, seznamování, poděkování, omluva
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.9.2021, 19:16 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)