česky  čs
english  en
Ruština začátečníci (2046136)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RZLSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: nejfrekventovanější konstrukce se jmény a slovesy, s předložkami a spojovacími výrazy
Konverzační okruhy: rodina, škola, telefonováníLiteratura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky,
lekce 6 - 10
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, psaní, mluvení, pozdravy, seznamování, poděkování, omluva
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)