česky  čs
english  en
Ruština vyšší střední (2046139)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:RVZSApproved:27.10.1997
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: rozvíjení znalostí z paradigmatiky jmen a sloves, nepravidelnosti v jejich systému
Konverzační okruhy: lidská povaha, vzdělání, volný čas, pošta
Odborná část: strojírenství, počítače, doprava
Literarture
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002
Doplňkové odborné texty vypracované v Ú 12104
Requirements
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Keywords
Čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační okruhy, gramatické jevy, odborná terminologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)