česky  čs
english  en
Prezentace v ruském jazyce (2046164)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:RPRApproved:25.05.2007
Valid until: ??Range:0+2
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Příprava ústních vystoupení na odborná témata v ruštině s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory katedry.
Structure
Structure of tutorial
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literarture
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Requirements
Prezentace na vybrané téma.
Keywords
prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)