česky  čs
english  en
Mechanika kontinua (2111019)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Jednotný popis termodynamicky konsistentní teorie kontinua, zastřešující mechaniku pevné fáze, tekutin a vedení tepla. V kontextu duální Lagrangeovské-Eulerovské formulace poskytuje univerzální platformu pro hlubší pochopení principů mechaniky a moderních numerických metod. Více než 120 příkladů.
Vyučující
Ing. Jiří Plešek CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Plešek CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Plešek CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden Úvod - termodynamika malých deformací, isotermická elasticita, spektrální rozklad, invarianty.
2. týden Úvod - axiomy isotropního materiálu, Hookeův zákon, kalibrace, konvexnost
3. týden Kinematika - Eulerovy a Lagrangeovy souřadnice, deformační gradient, Jacobián přetvoření.
4. týden Kinematika - Gradient posunutí, Greenův-Lagrangeův tensor deformace, tensor malé deformace.
5. týden Kinematika - Základní deformační mody - protažení, prostý smyk a rotace. Odmocňování matic.
6. týden Kinematika - Polární a multiplikativní rozklad, Hillovy-Sethovy deformační tensory.
7. týden Kinematika - Eulerův popis, materiálová derivace, rychlostní gradient.
8. týden Zákony MK - Přehled. Zachování hmotnosti a transportní teorém. Zachování hybnosti.
9. týden Zákony MK - 1. a 2. Piolův-Kirchhoffův tensor, symetrie, energie, konjugované veličiny.
10. týden Clausiova-Duhemova lokální forma, disipační nerovnost, pevné látky, termoelasticita.
11. týden Nevazké tekutiny, příklady řešení (standardní atmosféra).
12. týden Rázové vlny, Navierovy-Stokesovy rovnice, analýza Reynoldsova čísla.
13. týden Objektivnost popisu, objektivní derivace, modely hypoelasticity.
Literatura
Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.
M. Brdička, L. Samek, B. Sopko. Mechanika kontinua, Academia, (2000).

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)