česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků II. (2111035)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:07.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu jsou diskutována vybraná pokročilá témata z aplikace MKP v mechanice poddajných těles. Úlohy dynamiky, nelinearity, interakce, kontaktní úlohy.
Teacher's
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2018/2019
Structure
• Přímá (implicitní a explicitní) integrace pohybových rovnic.
• Modální transformace.
• Modální syntéza, stacionární dynamika
• Nelineární systémy - příklad "průraz vzpěry"
• Tečná matice tuhosti, nelinární materiálové modely.
• Newton Raphsonovo iterační schéma
• Geometrická nelinearita v kontinuu míry napjatosti a deformace, energetická konjugovanost
• Geometrická nelinearita v kontinuu - linearizace - tečná matice tuhosti
• Nelineární materiálové modely
• Implementace plasticity kovů v MKP
• Ztráta stability v elastickém stavu.
• Modelování interakcí (Hertzův kontakt)
• Modelování interakcí v MKP
Structure of tutorial
Literarture
• Bathe, K.J., Wilson, E.L.: Numerical methods in finite element analysis. Prentice--Hall, Inc., 1976
• Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method in Engineering Science. McGraw--Hill, London, 1971
• Přednáškové fólie, záznamy přednášek (na WWW)
• Crisfield, M.A.: Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Volume 1: Essentials. John Wiley and Sons Ltd.. 2000
Requirements
Předmět navazuje na předmět Metoda konečných prvků I. Vyžaduje porozumění fyzikálním a matematickým základům a praktickým aspektům deformační varianty metody konečných prvků: princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie v kontinuu. Elementové (tvarové funkce, ekvivalentí uzlové síly, matice tuhosti) a globální (matice tuhosti, vektor uzlových sil) operátory MKP. Struktura dat v MKP. KInematické okrajové podmínky a zatížení. Základní dovednosti v práci s MKP.
Keywords
MKP, řešení pohybových rovnic, nelineární MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)