česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků I. (2111058)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:MKP1Approved:12.06.2019
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:ZCredits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, rešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy. Skořepinové a rámové modely v MKP.
Teacher's
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2019/2020
Structure
- Variační principy virtuálních posuvů a minima celkové potenciální energie včetně Ritzovy metody.
- MKP diskretizace v jednorozměrné a rovinné úloze včetně základních MKP maticových operátorů. Kinemetické okrajové podmínky, zatížení.
- Struktura dat a algoritmizace statického výpočtu.
- Zobecnění pro 3D elementy v Cauchyovském kontinuu.
- Základy Reisner-Mindlinovy teorie tenkostěnných konstrukcí, teorie desek a deskové elementy.
- Heuristické odvození "flat" skořepinových elementů, transformace matice tuhosti, napjatost na skořepinových elementech.
- Nosníkové prvky, regulární jádro matice tuhosti.
- Vazbové rovnice.
- možnosti a zásady modelování MKP.
Structure of tutorial
- Úlohy v programu ABAQUS s cílem získat základní dovednosti v práci s MKP.
- Příklady na aplikaci principu minima celkové potenciální energie.
Literarture
Základní literatura:
Španiel M, Horák Z: Úvod do metody konečných prvků. , Skripta, ČVUT v Praze, 2010
Fólie použité při přednáškách ke stažení (podpůrný materiál)
http://mechanika2.fs.cvut.cz/old/pme/predmety/mkp1/podklady/podkladyMKP.htm

Doporučená literatura:
Kanócz A., Španiel M: Metoda konečných prvků v mechanice poddajných těles, Skripta, ČVUT
Valenta, F. at al.: Pružnost a pevnost III. ČVUT v Praze, 2002
Bathe, K.J., Wilson, E.L.: Numerical methods in finite element analysis. Prentice--Hall, Inc., 1976
Requirements
Požadavky pro získání zápočtu jsou účast na cvičeních a odevzdání zadaných úloh.
Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část má formu bodovaného testu, která sestává z příkladu a otázek. Maximalně dosažitelný počet bodů v testu je 25. Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 3 body z 5ti za příklad a 10ti bodů z 20ti za odpovědi na testové otázky. Ústní část zkoušky může obsahovat podotázky k testu a diskusi na některé z přednášených témat.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)