Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost II (2111103)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PP2Schválen:29.04.2016
Platí do: ??Rozsah:3+3
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Křivé pruty a rámy. Silnostěnné válcové nádoby. Rotující kotouče. Kruhové desky. Vzpěr. Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření. Krut prutů nekruhového průřezu. Základy teorie plasticity.
Vyučující
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2017/2018
Ing. Karel Vítek CSc.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2016/2017
Ing. Karel Vítek CSc.
Zimní 2016/2017
Osnova
1) Křivé pruty a rámy
2) Silnostěnné nádoby
3) Silnostěnné nádoby. Nalisované spoje
4) Rotující kotouče. Desky
5) Vzpěr
6) Kombinace ohybu a vzpěru
7) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Napětí v rovině obecného směru
8) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Odvození deformací z posuvů
9) Krut prutů nekruhového průřezu: Pojem volného a stísněného kroucení. Základní vztahy
10) Krut prutů nekruhového průřezu: Prandtlův vrchlík. Stokesova věta. Krut prutu obdélníkového průřezu
11) Krut prutů nekruhového průřezu: Krut prutu s tenkostěnným průřezem
12) Základy teorie plasticity: Úvodní pojmy, pracovní diagram
13) Základy teorie plasticity: Určení plastické oblasti v nosníku
Osnova cvičení
1) Křivé pruty: Staticky určité konstrukce
2) Křivé pruty: Staticky neurčité konstrukce
3) Křivé pruty a rámy
4) Silnostěnné nádoby: Dimensování
5) Silnostěnné nádoby: Kroužek na hřídeli. Rotující kotouče
6) Desky
7) Vzpěr prutů. Kombinace ohybu a vzpěru
8) Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření
9) Krut prutů nekruhového průřezu
10) Základy teorie plasticity
11) Základy teorie plasticity: Elasto-plastický ohyb
12) Základy teorie plasticity: Silnostěnná trubka v plastickém stavu
13) Zápočet
Literatura
Požadavky
Základní pojmy statiky
Základní znalosti pružnosti a pevnosti (viz PP I 2111001)
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)