Pevnost letadlové a kosmické techniky (2111110)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PLKTSchválen:14.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na znalosti z oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles získaných během bakalářského studia. Cílem předmětu je rozšíření znalostí z pružnosti a pevnosti zejména do oblasti leteckých – tenkostěnných konstrukcí s využitím jak klasických postupů, tak i s využitím moderních výpočtových metod.
Vyučující
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2023/2024
Osnova
• Úvod – opakování základních pojmů zejména z pružnosti a pevnosti a zadání komplexní úlohy (projektu)
• Rozdělení výpočtů dle principu safe-life a fail-safe a způsoby stanovení bezpečnosti konstrukce
• Výpočtové a provozní zatížení, teorie násobků a jejich aplikace ve výpočtech
• Stabilita tenkých obdélníkových desek (panelů) a výpočet dovoleného zatížení a deformací
• Stabilita tenkostěnných konstrukcí při různých zatíženích, počátek ztráty stability a celková ztráta stability
• Tlusté a silně zakřivené pruty – příklady použití a výpočtů s ohledem na jejich zatížení
• Hřídele – ohybová a torzní tuhost a vliv na výpočty vlastních frekvencí při ohybovém a torzním kmitání
• Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti a pevnosti, stanovení přípustných pásem otáček, vliv excentricity
• Krut – volné kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, výpočet deplanace příčného průřezu
• Krut – nevolné (stísněné) kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, zavedení a využití sektoriální souřadnice
• Krut – nevolné kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, teorie deplanace
• Krut – nevolné kroucení, řešení pomocí teorie zkosu a využití metody počátečních parametrů a přenosových matic
• Závěr – shrnutí látky a prezentace a obhájení projektu komplexní úlohy s kritickým zhodnocením výsledků
Osnova cvičení
Praktické využití základních typů pevnostních výpočtů používaných v leteckých konstrukcích.
Literatura
• Řezníček, J.: Pevnost letadel a motorů, in http://pruznost.unas.cz/PLM_15_16_600.pdf
• Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel – 1. díl, učebnice VA Brno, 1984
• Fidranský, J., Růžička, M.: Pevnost a životnost letadel, ISBN: 80-01-02254-4, Vydavatelství ČVUT, 2020
Požadavky
Základní znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II na FS ČVUT v Praze a dále základní znalosti z předmětů Mechanika I., II. a III. na FS ČVUT v Praze.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:51 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)