Základy inženýrského experimentu (2113017)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Uspořádání experimentu, dále vztah a postavení experimentu a teorie a způsoby, postupy a prostředky měření mechanických veličin. Rozměrová analýza. Fyzikálně podobné jevy. Modelové zákony. Příklady modelování fyzikálních jevů z oblasti mechaniky, pružnosti, termo a hydromechaniky.
Vyučující
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden Stručná historie experimentu, vztah počítačového modelování a experimentu, uspořádání experimentu. Rozměrová analýza. Fyzikálně podobné jevy. Modelové zákony.
2. týden Technické prostředky pro měření vybraných mech. veličin (poloha, rychlost, zrychlení a síla)
3. týden Přesné měření polohy 1D-3D, Laserová interferometrie, Fotogrammetrie
4. týden Přesné měření rychlostí, zrychlení, určení polohy těžiště a matice setrvačnosti. Měření síly
5. týden Experimentální modální analýza mechanického kmitání, provozní tvary kmitu. Prostředky buzení mechanických soustav, užívané signály
6. týden Měření akustické intenzity a strukturální intenzity.
7. týden Měření deformací (odporová tenzometrie,optické metody a další speciální metody)
8. týden Určení deformace na základě korelační analýzy obrazu
9. týden Vyhodnocení stavu napjatosti (izotropní, kompozitní materiály)
10. týden Měřicí metody v hydro, aero a termodynamice
11. týden Aerodynamické tratě a tunely. Podobnostní čísla.
12. týden Optické metody (PIV, IPI, PLIV, LDA)
13. týden Další speciální metody, příklady aplikací
Literatura
Miláček S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
Miláček S.: Modální analýza mechanických kmitů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996
Klement, J. - Plánička, F. - Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZČU, 2004
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 17:17 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)