česky  čs
english  en
Plasticita a creep (2113018)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PCSchválen:07.04.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Plasticita: konstitutivní vztahy. Pracovní diagramy. Podmínky plasticity. Teorie plasticity. Plasticita v konstrukční praxi a v technologii. Rovinná deformace a kluzové čáry, sítě. Creep: Fyzikální základy, reologické modely, creepový lom. Fenomenologický přístup. Teorie creepu. Experimenty. Základní způsoby namáhání, rotačně symetrické úlohy. Nestacionární úlohy. Lomová mechanika při creepu.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Vyučující
Ing. Ctirad Novotný Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Plešek CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Plešek CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Jiří Plešek CSc.
Letní 2020/2021
Osnova
Plasticita: konstitutivní vztahy. Pracovní diagramy. Podmínky plasticity. Teorie plasticity. Plasticita v konstrukční praxi a v technologii. Rovinná deformace a kluzové čáry, sítě. Creep: Fyzikální základy, reologické modely, creepový lom. Fenomenologický přístup. Teorie creepu. Experimenty. Základní způsoby namáhání, rotačně symetrické úlohy. Nestacionární úlohy. Lomová mechanika při creepu.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Literatura
Chen, W.F., Han, D.J.: Plasticity for Structural Engineers. Springer, New York 1988.
Plešek, J.: Numerická integrace konstitutivních vztahů. Inž. mech., Vol. 6, No. 1, pp.3-24, 1999.
Plešek, J., Korous, J.: Explicit integration method with time step control for viscoplasticity and creep. Adv. Engrg. Software, Vol. 33, No. 7-10, pp. 621-630, 2002.
Bathe, K.J.: Finite Element Procedures. Prentice-Hall, New Jersey 1996.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)