česky  čs
english  en
Prezentační dovednosti (2113020)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PDSchválen:06.04.2022
Platí do: ??Rozsah:1P+1C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět slouží ke zdokonalení v oblasti prezentování výsledků odborné práce na širším fóru odborníků nebo laiků v dané
oblasti. Moderní nástroje prezentace jak výsledků tak i například produktů jsou základem úspěšného působení v konkrétní
oblasti vědy, poznání nebo i komerční sféry.
Osnova
Přehled základních nástrojů prezentace pomocí PC a úvod do psychologie posluchačů
• Formy prezentování ve vztahu k prostředí, kde k prezentaci dojde
• Tvorba scénáře prezentace a volba vhodných nástrojů pro zaujetí publika
• Nástroje MS PowerPoint a jejich využívání při přípravě technických prezentací
• Použití konkrétních nástrojů pro zadané téma
• Příklady využití různých typů animací pro dosažení potřebných efektů
• Způsoby ukládání prezentací a převody do různých formátů včetně tvorby videa
Literatura
• Klatovský, K.: PowerPoint 2019 (nejen) pro školy, Computer Media, Praha 2020
• Kučera, R.: Microsoft Office Power Point 2007, Bestseller, Praha 2008.
• Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, Alfa, Praha 2007
• Elektronické podklady a předpřipravené grafické prvky pro využití v prezentacích
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)