česky  čs
english  en
Projekt III. (2113113)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:06.06.2011
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:*Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projekt je obvykle vázán k předpokládanému zadání diplomové práce. V rámci závěrečného projektu získá student další podklady pro řešení DP, výstupem projektu je odborná rešerše zadané problematiky.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)