česky  čs
english  en
Experimentální analýza konstrukcí (2116003)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:09.11.1996
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:LCredits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Význam a postavení experimentální pružnosti v historii a současnosti. Přehled experimentálních metod: mechanické, elektrické, optické a akustické metody. Metody určení deformací a napjatosti. Tenzometrie: odporové tenzometry, vlastnosti, zapojení. Vyhodnocení napjatosti, parazitní vlivy a jejich kompenzace a eliminace. Snímače dráhy, úhlů a zrychlení. Aplikace snímačů. Siloměry. Modální analýza.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)