Experimentální analýza konstrukcí (2116003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:09.11.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Význam a postavení experimentální pružnosti v historii a současnosti. Přehled experimentálních metod: mechanické, elektrické, optické a akustické metody. Metody určení deformací a napjatosti. Tenzometrie: odporové tenzometry, vlastnosti, zapojení. Vyhodnocení napjatosti, parazitní vlivy a jejich kompenzace a eliminace. Snímače dráhy, úhlů a zrychlení. Aplikace snímačů. Siloměry. Modální analýza.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.5.2024, 10:25 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)