česky  čs
english  en
Technická plasticita a creep (2116020)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozbor napjatosti a deformace. Napěťové a deformační vztahy. Základní úlohy. Podmínky plasticity. Aplikace teorie na problémy technologické plasticity. Rovinná deformace a teorie kluzových čar. Experimentální metody v plasticitě.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)