Technická plasticita a creep (2116020)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozbor napjatosti a deformace. Napěťové a deformační vztahy. Základní úlohy. Podmínky plasticity. Aplikace teorie na problémy technologické plasticity. Rovinná deformace a teorie kluzových čar. Experimentální metody v plasticitě.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.4.2024, 21:35 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)