česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků I. (2116034)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:14.04.2004
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, řešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy. Formulace deskových a skořepinových elementů. Prutové a rámové konstrukce. Vazbové rovnice. Formulace a integrace pohybových rovnic v MKP. Procvičují se základy tvorby modelu, příklady modelování v systémech ABAQUS a ANSYS.
Vyučující
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)