česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků II. (2116035)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:14.04.2004
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Navazuje na předmět 2116034 Metoda konečných prvků I. Řešení nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity a její zapracování do mechaniky poddajných těles, tečná matice tuhosti, Newton-Raphsonova přírůstková metoda, kritická zatížení a ztráta stability). Kontaktní úlohy. Nelineární konstitutivní modely (plasticita, hyperelasticita). Explicitní integrace pohybových rovnic.
Teacher's
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2021/2022
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)