Seminář z pružnosti a pevnosti pro technology (2116053)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:SPPTSchválen:07.03.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.9.2021, 5:21 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)