česky  čs
english  en
Počítačová mechanika tekutin (2121043)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy numerického řešení proudění pomocí komerčních programů.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Vysvětlení základních principů numerického řešení proudění tekutin.
Osnova cvičení
práce s komerčním programem,
numerické řešení vybraných 2D úloh vnitřní a vnější aerodynamiky
Literatura
Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Požadavky
numerické řešení vybraných 2D problémů za použití komerčního programu, pochopení základních principů numerického řešení proudění nestlačitelné vazké tekutiny
Klíčová slova
dynamika tekutin, modelování turbulence, numerické modelování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)