česky  čs
english  en
Termomechanika (2121046)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:TMSchválen:13.06.2017
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn, vlastnosti. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry, řešení stavových změn. Směsi plynů. Oběhy typických tepelných motorů a strojů. Vlhký vzduch. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí. Základní případy sdílení tepla. Stacionární vedení tepla. Sdílení tepla prouděním. Využití podobnosti, kriteriální rovnice. Sdílení tepla při skupenských změnách. Teplotní záření. Kombinované případy sdílení tepla. Tepelné výměníky.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Jakub Devera
Letní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Jakub Devera
Letní 2018/2019
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
1. Základní pojmy a definice. Termodynamická soustava a její vlastnosti. Stavové veličiny. Teplo a práce.
2. Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.
3. Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
4. Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.
Stavové změny ideálního plynu.
5. Nevratné změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů. Řešení základních stavových změn v polodokonalém plynu.
6. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
7. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.
Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
8. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu.
9. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.
10. Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
11. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.
12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
13. Základy řešení tepelných výměníků.
Osnova cvičení
1. Laboratorní cvičení 1
2. Základní pojmy a definice. Stavové veličiny. Teplo a práce.
3. První hlavní věta termodynamiky. Základní stavové změny v ideálním plynu.
4. Základní stavové změny v ideálním plynu. Směsi ideálních plynů.
5. Základní stavové změny v polodokonalém plynu.
6. Laboratorní cvičení 2
7. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
8. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína. Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
9. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu
10. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
11. Laboratorní cvičení 3
12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
13. Základy řešení tepelných výměníků
Literatura
Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
Nožička, J.-Adamec, J.-Váradiová, B.: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999
ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha
Jílek M., Randa Z.: Termomechanika ? sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004
Požadavky
Klíčová slova
termodynamické zákony, energie, přeměny energií, tepelné oběhy, stavové změny, ideální plyn, vodní pára, vlhký vzduch, sdílení tepla, tepelný výměník
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)