česky  čs
english  en
Čerpací technika v energetických systémech (2121051)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:ČTESSchválen:14.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Dále se seznámí s problematikou bezpečného, hospodárného a spolehlivého provozu hydrostatických a hydrodynamických čerpadel v energetických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu čerpadel zařazených do systémů pro čerpání kapalin.
Vyučující
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
• Fyzikální vlastnosti kapalin. Základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru čerpací techniky.
• Laminární a turbulentní proudění newtonských a nenewtonských kapalin v potrubí.
• Základní prvky energetických hydraulických systémů a jejich účel.
• Druhy a materiály potrubí používaných v energetických hydraulických systémech. Typy, druhy, provedení a provoz potrubních armatur a jejich charakteristiky. Stanovení třecích a místních hydraulických ztrát v hydraulickém systému. Charakteristika potrubí a její změny. Problematika aplikace plastů v potrubní technice.
• Třídění, druhy, typy, vlastnosti a konstrukční koncepce čerpadel používaných v potrubních systémech pro čerpání kapalin. Parametry a charakteristiky čerpadel, měrné otáčky čerpadel. Oblasti použití různých typů čerpadel, volba vhodného čerpadla pro daný případ čerpací techniky. Problematika určení charakteristik čerpadel (měření, čerpání kapalin s vysokou viskozitou, čerpání kapalin obsahujících vzduch nebo částice pevné látky).
• Vazba charakteristiky potrubí a charakteristiky čerpadla, provozní bod hydraulického systému.
• Sériové a paralelní řazení potrubí a čerpadel v systému.
• Způsoby řízení parametrů hydraulického systému.
• Kavitace a protikavitační opatření v komponentech zařízení čerpací techniky.
• Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.
• Typické závady systémů čerpací techniky.
Literatura
Povinná:
Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9
Doporučená:
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7
Bláha J., Brada K.: Hydraulické stroje - technický průvodce. SNTL Praha, 1991.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)