Oborový projekt (2122092)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané semestrální práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na budoucí bakalářskou práci.
Osnova
Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího oborového projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím oborového projektu.
Literatura
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 0:41 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)