Oborový projekt I., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (2122121)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:OP1Schválen:14.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané semestrální práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na budoucí bakalářskou práci.
Osnova
Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího oborového projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím oborového projektu.
Literatura
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.4.2024, 15:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)