Základy mechaniky tekutin a termodynamiky (2123004)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:ZMTTSchválen:18.04.2023
Platí do: ??Rozsah:1P+1C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent předmětu by měl být schopen porozumět základním veličinám a vztahům z oblasti mechaniky tekutin a termomechaniky a samostatně řešit základní problémy z tohoto oboru. Studenti jsou v rámci předmětu postupně seznámeni s nástroji pro analytické, numerické i experimentální řešení úloh mechaniky tekutin a termomechaniky. Důraz je kladen na aplikace ve scénickém prostředí, konkrétně potom na řešení problematiky chlazení scény a scénických technologií, proudění vzduchu na jevišti a v hledišti, možnosti simulací, vzdáleného monitoringu a řízení tohoto prostředí. Část látky je zaměřena na energetickou efektivitu provozu scénických technologií a možnosti jejího navýšení.
Osnova
1) Základní pojmy a veličiny mechaniky tekutin.
2) Podrobnější úvod do obecné mechaniky tekutin – veličiny a vztahy potřebné pro popis prostředí divadelních scén.
3) Základní pojmy a veličiny termomechaniky.
4) Podrobnější úvod do termomechaniky – veličiny a vztahy potřebné pro popis prostředí divadelních scén.
5) Zdroje a spotřebiče tepelné energie na divadelní scéně.
6) Monitoring a automatizace scénického prostředí – možnosti měření jednotlivých veličin, cloudová řešení, vzdálená správa, vzdálené řízení výkonových prvků.
7) Simulace proudění ve vnitřních prostorech divadel – úvod do problematiky, možnosti simulací, vhodné nástroje, interpretace výsledků.
8) Modelování proudění na scéně s použitím modelů – teorie podobnosti, úskalí a výhody modelového přístupu.
9) Možnosti aerodynamického oddělení dílčích prostor uvnitř divadel (jeviště, hlediště, ostatní sekce).
10) Řízení teploty výkonových zařízení pro scénické technologie – chlazení, předehřev. Základy problematiky sdílení tepla – vedení, sálání, záření.
11) Výměníky tepla.
12) Energetická náročnost divadelních scén – spotřeba jednotlivých zařízení, účinnosti termické a termodynamické, možnosti zvýšení účinnosti vybraných zařízení.
13) Cesty ke snížení energetické náročnosti, přechod k energetické soběstačnosti.
Literatura
• Nožička J.: Mechanika tekutin. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2007.
• Pěta M.: Mechanika tekutin – sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
• Nožička J.: Základy termomechaniky. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 1:44 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)