česky  čs
english  en
Přenos tepla a hmoty (2123018)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:PTHSchválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci předmětu jsou probírána následující témata: 1D a 2D stacionární i nestacionární případy vedení tepla, konvektivní přenos tepla a hmoty, var, kondenzace, sdílení tepla zářením a řešení tepelných výměníků.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
1. Úvod do přenosu tepla a hmoty
2. 1D stacionární vedení tepla
3. 2D stacionární vedení tepla
4. nestacionární vedení tepla
5. nucená konvekce - vnější obtékání
6. nucená konvekce - vnitřní proudění
7. volná konvekce
8. var a kondenzace
9. přenos tepla zářením
10. tepelné výměníky
Osnova cvičení
Literatura
Nožička J., Sdílení tepla, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)