česky  čs
english  en
Termofyzikální vlastnosti tekutin (2126024)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:08.11.1996
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Termodynamické vlastnosti látek. Schrödingerova rovnice. Statistická termodynamika. Rozdělovací funkce. Souvislost statistické a fenomenologické termodynamiky. Stavové rovnice plynů pro malé a větší hustoty. Termodynamické vlastnosti kapalin. Povrchové jevy. Transportní vlastnosti tekutin. Viskozita. Tepelná vodivost. Difuzivita. Závislost transportních vlastností na termodynamickém stavu systému. Termodynamické funkce směsí tekutin. Termochemická data. Disociace. Termodynamické funkce chemicky reagujících plynných směsí. Fázová rovnováha v jednosložkových soustavách. Podmínky fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách a v chemicky reagujících směsích.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)